Enjoy the beauty of nature, travel the world!
Blue Elephant
 • Bhutan
 • Blue Elephant, flamingo, fotografiereis, fotoreis, vogelreis, natuurreis
  Coto Doñana, Algarve
 • Bhutan, zwartnekkraanvogels
 • Japan, Steller's zeearend
 • India, tijger
 • Japan, Japanse kraanvogel
 • Schotland, Papegaaiduiker
 • Waar niet? zeearend
 • Oeganda, Kaapse buffel en schaarbekken
 • Bhutan, Groene kitta
 • Wit-Rusland, Witvleugelstern
 • Coto Doñana, flamingo

Extremadura


extremadura

Extremadura 

Grote trappen, keizerarenden in pastorale landschappen

Verslag van een reis naar de Extremadura

rivier de Taag in Monfragüe Blue Elephant Extremadura

rivier de Taag in Monfragüe

Extremadura dankt zijn naam aan het feit dat het voor het centrum van de macht in Madrid altijd extreem ver weg lag. Maar extreem is het in meer opzichten altijd geweest, vroeger extreem arm voor bewoners. En voor natuurliefhebbers extreem rijk aan vogels, insecten en planten. Die rijkdom is te danken aan variatie in landschappen, steppen, rivieren en beken, bergen in het noorden, een cultuurlandschap van steeneikenbossen en kurkeikenteelt. En het is zo groot als Zwitserland. Grote en kleine trap, Spaanse keizerarend, griel, grijze wouw, monniksgier, kleine torenvalk, kuifkoekoek zijn maar een paar van de spectaculaire soorten die we hier kunnen zien.

Europa’s beste gebied voor roofvogels

Extremadura behoort tot de beste roofvogelgebieden van Europa.Dwergarend,  slangenarend zijn er algemeen, de Spaanse keizerarend en steenarend komen er in behoorlijke aantallen voor. Ook de havikarend komt er voor maar is de zeldzaamste. Drie soorten gieren zijn goed vertegenwoordigd:  aas-, vale en monniksgier. De monniksgier heeft in Extremadura zelfs zijn beste broedgebied ter wereld. De kleine torenvalk is een bedreigde cultuurvolger, die leeft van grote insecten en die koloniegewijs in steden broedt. Ze zijn overal te zien in het open gebied en zij broeden in steden, bijvoorbeeld in de oude kathedraal van Trujillo. De grijze wouw is een nieuwkomer in Europa en deze heeft inmiddels een stevige populatie in de Extremadura 

Balts van de grote trap

Kleine trap Extremadura

Kleine trap
Hans de Waard

Uitgestrekte grassteppen, afgewisseld met onbewerkt land en graanakkers. Ruimte en rust. Veel grote insecten. Dat is wat de grote trap nodig heeft. Met een gewicht van 15 kilo is het de zwaarste vliegende landvogel ter wereld. De balts van de grote trap is een van de grootste spektakels die een vogelliefhebber kan meemaken. Op onze tochten over de Spaanse  steppen maken we een goede kans dit prachtige schouwspel mee te maken. Ook de andere typische steppevogels komen kunnen we goed te zien krijgen:  kleine trap, griel, grauwe kiekendief, witbuik en zwartbuikzandhoen, kuifkoekoek, vorkstaartplevier, en de leeuweriken (kuif-, kortteen-, kleine kortteen-, Thekla- en kalanderleeuwerik).

Dehesalandschap
Dit is landschap waarbij in een vierjarig ritme de hier van nature voorkomende steeneiken gesnoeid worden. Takken en bladeren worden als veevoer gebruikt, eikels worden als voer voor varkens gebruikt, die na de slacht de beroemde Iberische ham opleveren. Eens in de paar jaar wordt er graan geteeld en in andere jaren ligt de grond braak en wordt er vee geweid. Dit landschap is door deze cultuur zo afwisselend dat je veel verschillende soorten biotopen bij elkaar aantreft en daarmee dus ook een voortdurende afwisseling aan vogelsoorten. In dit landschap zijn veel voor ons bijzondere vogels talrijk of gemakkelijk te zien:  hop, scharrelaar, blauwe ekster, blonde tapuit, bijeneter, roodkopklauwier, baardgrasmus en zwarte spreeuw.

De gebieden die we bezoeken

Monfragüe

Monfragüe is het meest tot de verbeelding sprekende natuurpark van de Extremadura. Het landschap bestaat uit verweerde rotsformaties, een uitgestrekt deel van het oorspronkelijke dehesa-landschap, kurkeikencultuur en resten oorspronkelijk bos. We bezoeken er een steile spectaculaire rots, de Peñafalcón, die neerkijkt op de ingedamde rivier de Taag. Deze Peñafalcon heeft een unieke concentratie van broedende vale gieren, slechtvalk, zwarte ooievaar en oehoe. Ook kunnen we er nog veel andere soorten zien, zoals blonde tapuit, rotszwaluw, alpengierzwaluw, grijze gors, blauwe rotslijster, zwarte spreeuwen die als prooi aangevoerd worden door slechtvalken.

Campo Aranuelo

Campo Aranuelo bestaat uit een grote zand- en kleivlakte ten zuiden van de rivier Tietar. Er zijn vele riviertjes, beekjes, poeltjes waaruit de vele koeien drinken, Het landschap is afwisselend met onder andere dehesas, grasland en graanakkers. Het is een belangrijk gebied voor kolonies kwakken en koereigers, kleine zilverreiger en zowel zwarte- als witte ooievaar. Ook verblijven er veel roofvogelsoorten, onder andere de schitterende en elegante grijze wouw die er vaak te zien is als hij biddend boven het land naar voedsel zoekt.

Sierra de Gredos

Sierra de Gredos is een 115 kilometer lange bergketen met een gemiddelde hoogte van 500 maximaal 2592 meter (de berg Almenzon). De rotsen bestaan uit graniet, gneis en leisteen uit het Siluur. In het

Iberische steenbok, Extremadura

Iberische steenbok

zuiden van het reservaat, waar de steile hellingen afdalen naar de Tietar-vallei liggen talrijke watervallen en diep ingesneden beddingen van bergrivieren. Nabij de hoge Pico Almenzor ligt het naar het noorden gerichte Cirque de Gredos. Het centrale deel van het reservaat is hoofdzakelijk met zeeden bebost, terwijl de grove den in de noordelijke bossen overheerst. Ook vinden we her en der nog restanten van de vroeger zo uitgestrekte bossen met kurkeik en tamme kastanje. Op de hogere flanken gedijen tal van bergbloemen, zoals gentianen, narcissen, pioenen en talrijke soorten genista. In mei wordt een aanzienlijk aantal terreinen op de noordelijke flanken schitterend geel gekleurd door bloeiende alpenanemoon (Pulsatilla alpina). Dit in schril contrast met de arme zuidhellingen vol mediterrane lavendel, steeneik en olijven. Het reservaat staat bekend om zijn rijke wildstand; het talrijkst is de Spaanse steenbok (ongeveer 5000 individuen). Vanaf Plataforma op 1800 meter kunnen we ze observeren. De Sierra de Gredos is van belang voor vogelsoorten als wespendief, zwarte- en rode wouw, vale- en monniksgier, keizer-, steen- en dwergarend, rode- en blauwe rotslijster, alpenkraai, alpenheggemus. Verder vinden we er vuurgoudhaantje, kruisbek, grijze gors en zwarte tapuit.

Embalse de Acántara

Dit is een groot waterreservoir door afdamming ontstaan in de Taag. Het land eromheen bestaat uit droge graslanden, struikvegetaties van Cistus ladanifer, dehesa en olijfboomgaarden. Er is veel schapenbegrazing. Er broedt een tiental paren zwarte ooievaars en meer dan 160 paar witte ooievaars. Talrijk zijn er verder de dwergarend, grauwe kiekendief, kleine torenvalk, zwarte wouw, griel en grote trap.

Omgeving Trujillo

Het gebied rondom Trujillo is een groots golvend landschap met daarboven uitstekende rotsen, grasland, dehesas met overwegend Quercus rotundifolia, cultuurgronden met granen en grijze wouw Blue Elephant Extremaduragebieden met garrigue fonder andere lavendel). Daarnaast zijn er enkele stuwmeren met een rijke vogelfauna. Het gebied is rijk aan roofvogels, voornamelijk bestaande uit grijze wouw en dwerg- en slangenarend en 100 paar grauwe kiekendieven. Daarnaast heeft Trujillo een kolonie kleine torenvalken en vele ooievaars. Maar rondom Trujillo vinden we vooral steppenachtige terreinen met grote aantallen steppenvogels, zoals grote trap. Waarschijnlijk zien we de baltsrituelen van deze vogel. Het mannetje houdt zijn vleugels omgekeerd tegen zijn lichaam evenals zijn staart en toont op deze wijze zowel zijn witte veren als donsveren aan de binnenzijde. De vogel lijkt dan op een witte sneeuwbal. Bovendien maakt de vlucht van Europa’s zwaarste vogel zonder meer indruk. Voorts zien we er kleine trap waarvan er meer dan 500 paar huizen. Ook hebben we grote kans op het zien van griel, zwart- en witbuikzandhoenders en scharrelaar. Genoemde vogelsoorten in deze beschrijving kunnen worden aangevuld met enkele tot de verbeelding sprekende soorten als blonde tapuit, kuifkoekoek, vorkstaartplevier, slechtvalk, alpengierzwaluw, kortteen-, kalander-, boom- en theklaleeuwerik, rotszwaluw, duinpieper, roodkopklauwier, klapekster, graszanger, kleine zwartkop, verschillende grasmussen, bergfluiter, rotslijster, blauwborst, grauwe gors en cirlgors, ortolaan, spaanse- en rotsmus, zwarte spreeuw, raaf, roodstuitzwaluw en brilgrasmus.

deze reis boeken

Praktische informatie
Reissom: € 1795,- inclusief internationale vluchten.
Reisdatum: 2 mei t/m 8 mei 2022(vertrek vanaf Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven).
Reiscode: 22EXT (bij boeking s.v.p. reiscode vermelden).
Eenpersoonskamertoeslag: € 190,-
Heen- en terugreis: vliegtuig naar Madrid of Lissabon.
Reisschema: wordt ca. vier weken voor vertrek toegezonden.
Vervoer ter plaatse: (minibusje) bestuurd door reisbegeleider.
Zwaarte: lichte wandelingen soms over ongelijk terrein, stevige schoenen noodzakelijk.
Aantal deelnemers: tenminste 6 personen, maximaal 15 personen.
Accommodatie: op basis van halfpension.
Reisbegeleiding: Nederlandse reisbegeleiding.
Weer: meestal zonnig en warm, maar ook bewolking en regen is mogelijk
Reisprogramma
dag 1: aankomst  vertrek naar accommodatie;
dag 2: Monfragüe, Penafalcon en Arrocampo Almaraz;
dag 3: Sierra de Crédos rondrit met Plataforma, El Barro de Avila
dag 4: steppen ten oosten van Trujillo
dag 5: Embalse de Alcántara, vlakte van Brozan, steppen bij Cáceres;
dag 6: Steppen westelijk van Trujillo:
dag 7: terugreis.

Bekijk hieronder de reis “Extremadura”. Klik op de rode locaties voor meer informatie.

Blue Elephant - Tebinckslaan 14 - 9462 PV Gasselte - Telefoon: 0599 56 51 24 - Fax: 0599 56 45 44 - KVK: 04046067