Enjoy the beauty of nature, travel the world!
Blue Elephant
 • Bhutan
 • Blue Elephant, flamingo, fotografiereis, fotoreis, vogelreis, natuurreis
  Coto Doñana, Algarve
 • Bhutan, zwartnekkraanvogels
 • Japan, Steller's zeearend
 • India, tijger
 • Japan, Japanse kraanvogel
 • Schotland, Papegaaiduiker
 • Waar niet? zeearend
 • Oeganda, Kaapse buffel en schaarbekken
 • Bhutan, Groene kitta
 • Wit-Rusland, Witvleugelstern
 • Coto Doñana, flamingo

navarra-individueel

Navarra, een verborgen parel tussen Frankrijk en Spanje

 

Het weinig bekende prachtige vogelgebied Navarra
Wie bij Biarritz de grens tussen Frankrijk en Spanje passeert ziet al bijna direct groepen vale gieren in de lucht. Vaak grote aantallen en veel groepen. Al snel ontdek je de aasgieren, rode en zwarte wouwen, buizerds, een enkele dwergarend en stop maar even op de eerste parkeerplaats.
We zijn nu in Navarra. Het hoort natuurlijk bij Spanje, maar is een autonome regio. Dat heeft het te danken aan een lange geschiedenis als koninkrijk waardoor Navarra een heel eigen karakter heeft.

Wat Navarra bijzonder maakt is de grote variatie aan landschappen. Vanaf de imposante bergketen die het van Frankrijk scheidt zuidwaarts komen we afwisselende agrarische gebieden tegen, bossen, bloemrijke weiden in beekdalen, riviervlakten en heuse droge steppen.Deze hebben alle hun eigen rijkdom aan flora en fauna. In de periode van deze reis bezoeken we al deze landschappen met hun vogels.

Navarra, van hoog- tot laaggebergte
De grens met Frankrijk loopt over de hoge bergketens van de Pyreneeën. De echte gebergtevogels vind je hier. Steenarend, lammergier, slechtvalk, beflijster, waterpieper, kruisbek, rotskruiper, alpenheggemus en citroenkanarie zijn soorten die we juist hier zien, naast andere zoals vale gier, aasgier, beide wouwen, dwergarend enzovoorts.
De wandelingen door de bergen zijn een hoogtepunt in deze reis door Navarra door de prachtige uitzichten, de bloemenweelde, de rijkdom aan vlinders en de onverwachte ontmoetingen met allerlei zoogdieren zoals gems, steenbok en misschien een vos.In de bergen van Navarra zijn diepe kloven waar vale gieren veilige broedplaatsen vinden. Foz de Arbaiun is er een van. Niet alleen de vale gieren, maar ook alpengierzwaluw en Orpheusgrasmus zitten hier. Niet ver van de kloof is een gierenvoederplaats. Kijk niet gek op als er meer dan 100 vale gieren bij elkaar zitten op uitgelegd aas.

Andere kloven zijn toegankelijk. Met de gieren boven je zie je ook de alpengierzwaluwen, rotszwaluwen en de rotsmussen op steenhellingen. In de bergbeken zijn de grote gele kwikstaarten en de waterspreeuwen algemeen. In de dichte vegetatie langs de oevers zingen de nachtegalen.

De berghellingen zijn veelal goed bebost. Sommige bossen zijn oud en beroemd, zoals het Forêt d’Iraty waar de witrugspecht broedt. Niet gemakkelijk te zien maar het is wel mogelijk. Andere soorten hier zijn kuifmees, vuurgoudhaantje, taigaboomkruiper en nog veel andere.

Steppen en prairies
Zo dicht achter de bergen is Navarra zeer gevarieerd met rivierdalen, cultuurlandschap, dorpen en steden én steppen. Deze zijn erg droog en liggen betrekkelijk hoog. In combinatie met de geringe regenval zijn gebieden ontstaan, die er zo desolaat uitzien dat Amerikaanse filmploegen ze geschikter vonden voor het opnemen van cowboyfilms dan hun eigen gebieden in de VS.
Deze steppen zijn uniek in Europa en dat geldt ook voor de vogelwereld. Het is het beste gebied voor de Dupont’s leeuwerik, maar daarnaast zijn de andere leeuwerikken ook aanwezig, zoals kalanderleeuwerik, kortteen- en kleine kortteenleeuwerik, kuif- en Thekla leeuwerik. Andere soorten die we hier kunnen zien zijn klapekster, kleine torenvalk, bijeneter, grauwe kiekendief. Ook zijn er goede kansen op witbuik- en zwartbuikzandhoen, griel en kleine trap.
Op een aantal plaatsen zijn de open vlakte wat graziger en daar vinden we de grote trappen. Ze zijn er in grote aantallen en buitengewoon goed te zien in imposante uitgestrekte landschappen. Ook de kalanderleeuwerikken, hop en bijeneter zijn er talrijk. Het bijzondere is dat een aantal gebieden minder intensief agrarisch beheerd wordt waardoor de betekenis voor de vogels toeneemt.

Wetlands
Een paar wetlands zijn zeer bekend, zoals Laguna de Pitillas. Dit meer is internationaal bekend en behoort tot het Natura 2000 netwerk. Er is een bezoekerscentrum op een van de hoogst gelegen plekken langs het meer. Je kunt er helemaal omheen lopen, waarbij je soms op ooghoogte bent met zingende grote karekieten, maar soms ook op een hoger punt waar je het hele meer kunt overzien. Het is een uitgestrekt meer met vele rietkragen en drassige oevers. Buidelmezen zijn er talrijk en niet te missen. De bij ons zo zeldzame grote karekiet zingt er nog volop. Daarnaast zijn er naast de meer gewone soorten, zoals meerkoet en wilde eend, maar ook purperreiger, woudaapje, oeverzwaluwen.

De reis

Deze reis kan goed gecombineerd worden met de reis naar de Extremadura. In dat geval reist u per trein vanuit Madrid naar Pamplona. U vliegt dan weer terug vanuit Biarritz.

De reis wordt uitgevoerd met een of twee busjes. In elk busje is een reisleider/chauffeur aanwezig. De onderkomens zijn de kleine hotels met restaurant in de dorpen.

Voor meer informatie over de reis naar Extremadura klikt u hier voor het reisverslag en hier hier voor de reisbeschrijving

Praktische informatie
Reissom: op aanvraag
Beste tijd: mei tot juli
Heen- en terugreis: vliegtuig naar Biarritz.
Reisschema: wordt ca. vier weken voor vertrek bekendgemaakt.
Zwaarte:  lichte tot stevige wandelingen soms over ongelijk terrein, stevige schoenen noodzakelijk.
Accommodatie: kleinschalige hotels
Weer: meestal zonnig en warm, maar ook bewolking en regen is mogelijk.

 

Blue Elephant - Tebinckslaan 14 - 9462 PV Gasselte - Telefoon: 0599 56 51 24 - Fax: 0599 56 45 44 - KVK: 04046067