Enjoy the beauty of nature, travel the world!
Blue Elephant
 • Bhutan
 • Blackthroated tit, Blue Elephant, India, Bhutan
  Black-throated Tit, Bhutan
 • Casarca, Bhutan, India, loch, Blue Elephant, vogelreis, natuurreis
  Bhutan
 • India, Spot-billed Duck, Blue Elephant, vogelreis, natuurreis, Bharatpur
  India, Bharatpur
 • Edelhert, Schotland, loch, Blue Elephant, vogelreis, natuurreis
  Schotland
 • Taiwan Blue Magpie, Blue Elephant, vogelreis, natuurreis
  Taiwan
 • Brazilië, Pantanal, Blue Elephant, Blue-crowned parakeet, vogelreis, natuurreis
  Brazilië
 • Brazilië, Pantanal, Blue Elephant, Capibara, Kaaiman, vogelreis, natuurreis
  Pantanal
 • Blue Elephant, blauwe ekster, fotografiereis, fotoreis, vogelreis, natuurreis
  Spanje, Portugal
 • Blue Elephant, red-tailed tropicbird, fotografiereis, fotoreis, vogelreis, natuurreis
  Madagaskar
 • Blue Elephant, flamingo, fotografiereis, fotoreis, vogelreis, natuurreis
  Coto Doñana, Algarve
 • Blue Elephant, Madagascar, Madagaskar, Giraffe-necked weevil, fotografiereis, fotoreis, vogelreis, natuurreis
  Madagaskar
 • Blue Elephant, Madagascar, Madagaskar, Kameleon, fotografiereis, fotoreis, vogelreis, natuurreis
  Madagaskar

Elbedal

Elbedal

Zeearend en kraanvogel

Kraanvogels, zeearend en grote trappen aan de Elbe in het Elbedal.
Elbedal

Elbe Landschap

Een gedeelte van de midden- Elbe is lange tijd grensgebied geweest tussen Oost- en West Duitsland. Grensgebieden behoren in Europa tot de beste natuurgebieden omdat er geen of nauwelijks economische ontwikkeling plaatsvindt. De midden-Elbe is ondanks de bedijking een rivier gebleven van formaat. Kolken, dode rivierarmen, nevengeulen, uiterwaarden, rivierduintjes en ooibossen zijn natuurlijke elementen die horen bij een vrij stromende rivier en die hier op veel plaatsen bewaard zijn gebleven. Opvallend zijn de grote aantallen ooievaars die hun kostje bij elkaar zoeken in de talrijke natte weilanden langs de rivier. Spectaculair zijn met name de zeearenden, rode en zwarte wouwen en raven, die op veel plaatsen te zien zijn. Ook het voorkomen van bevers en otters is vermeldenswaard. En echt overweldigend zijn de enorme concerten van kikkers en padden die bij gunstige weersomstandigheden te horen zijn.

Sfeervolle accommodatie

Gedurende deze standplaatsreis verblijven we in een pension in een klein dorpje met vakwerkhuizen aan de voet van een heuvel op loopafstand van de Elbe. Het pension is sfeervol en kijkt uit op de uiterwaarden van de Elbe met grauwe klauwieren, paapjes en nachtegalen. Vlakbij broeden kraanvogels, die vaak ’s morgens vroeg in de uiterwaarden foerageren. Soms vliegt de zeearend over tijdens het ontbijt. Op zandige plekken op de Elbe-dijk groeien bijzondere planten zoals tripmadam, driekleurig viooltje, Engels gras, hemelsleutel, geel walstro en beemdkroon. ’s Avonds krijst de kerkuil vanuit de oude lindebomen naast het pension en in de verte klinkt een enorm koor boomkikkers. Een steenmarter huist in een oude schuur in het dorp.

Elbholz en Grenzland

Het Elbholz is een natuurlijk hardhoutooibos op de oever van de Elbe. Het bos is zeer fraai, met name door de grote aantallen oude en dikke zomereiken (waarin de zeer zeldzame eikenboktor voorkomt).

boommarter, Elbedal

boommarter

Opvallend is de variatie aan bomen en struiken met onder andere zomereik, zwarte populier, winterlinde, ruwe iep, gewone esdoorn, veldesdoorn, tweestijlige meidoorn, sleedoorn, hazelaar en gele kornoelje. In het Elbholz broeden kraanvogels, zwarte ooievaars en rode wouwen. Ook de kleine vliegenvanger en middelste bonte specht broeden met enkele paartjes in het bos. Als we in de vroege ochtendnevel langs het bos wandelen horen we o.a. bonte vliegenvanger, fluiter en wielewaal. In het extensieve cultuurlandschap langs de Elbe maken we ook een goede kant op ortolanen en patrijzen. Bijzonder is verder het voorkomen van de sperwergrasmus in houtwallen in het uiterwaardengebied. We brengen ook een bezoek aan het Grenzland-reservaat, gelegen op de voormalige grens met Oost-Duitsland. In de uitgestrekte rietvelden leven bruine kiekendieven, woudaapjes, roerdompen, grote karekieten, baardmezen en buidelmezen. Op de voormalige grens heeft men als monument een deel van de oude omheining laten staan compleet met prikkeldraad, stroomdraad en mijnengrondje. Alleen de bewakers en honden ontbreken.

Poreuze dijken

bevers Elbedal

bevers slapend op hun burcht

Het Midden-Elbe gebied is bijzonder rijk aan amfibieën, zowel wat betreft soorten als aantallen. De meest bijzondere is de roodbuikvuurpad, die langs de Elbe de westgrens van zijn verspreidingsgebied bereikt. Roodbuikvuurpadden komen vrijwel uitsluitend voor in “Qualmgewässer”, dit zijn poelen waarvan de waterstand sterk varieert doordat rivierwater door de poreuze Elbedijk heen dringt. Roodbuikvuurpadden laten hun mysterieuze “oenk oenk”alleen horen als het water van de Elbe stijgt. Het geluid doet denken aan het blazen op een leeg bierflesje. Tijdens een avondexcursie gaan we kijken of we bevers kunnen zien en luisteren naar groene kikkers, roodbuikvuurpadden, boomkikkers, rugstreeppadden en nachtegalen.

Nachtzwaluw en duinpieper

De Nemitzerheide is een groot golvend heideveld dat gedeeltelijk is ontstaan na een bosbrand in 1975. Op de heide graast een grote kudde schapen, We maken een flinke wandeling over de heide en gaan er in eerste instantie op zoek naar de duinpieper, een soort die in Nederland inmiddels is uitgestorven. Hier broeden nog enkele paartjes. Ook hier lopen de aantallen terug, vermoedelijk als gevolg van het langzaam verdwijnen van open zandige plekken. Ook ’s avonds gaan we nog eens terug naar het gebied, om nachtzwaluwen op te sporen.

Wouwen langs de Elbe

Elbedal

Pevestorf

We maken een tocht over de kronkelende Elbedijk aan de voormalig Oost-Duitse zijde van de rivier. Hier lijkt de tijd te hebben stilgestaan. We zien oude vakwerkboerderijen met ooievaarsnesten, kromme oude eiken en statige iepen. Zwarte- en rode Wouwen vliegen laag over de boerderijen. Vanuit de poelen in de uiterwaard roepen groene kikkers en roodbuikvuurpadden. Bijzonder is verder het voorkomen van ortolanen, die meestal vrij gemakkelijk te vinden zijn als ze zingen vanuit de houtwallen. In het struweel langs de rivier maken we kans op de krekelzanger. Het geluid van deze soort klinkt als dat van een naaimachine

Grote trappen

We maken een excursie naar het gebied waar de beste populatie van de grote trap in Duitsland voorkomt, de Havelländisches Luch. De kansen om baltsende grote trappen te zien zijn hier zeer goed.
Daarnaast is het gebied geschikt op er rode en zwarte wouw, grauwe kiekendief, kwartel, kwartelkoning en klapekster te zien.

Praktische informatie
Reissom: € 695,- alles inclusief op basis van halfpension.
Zekerheid: Blue Elephant is aangesloten bij GGTO; uw (aan)betaling is gewaarborgd.
Reisdatum: 4  t/m 8 mei 2015.
Reiscode: 16ELBE (bij boeking s.v.p. reisnummer vermelden).
Eenpersoonskamertoeslag: € 175,-, beperkt beschikbaar.
Heen- en terugreis: Heenreis: vertrek uit Utrecht of Groningen.
Uitgebreide reisinformatie: wordt ca. vier weken voor vertrek toegestuurd.
Vervoer ter plaatse: minibusje bestuurd door reisbegeleider.
Zwaarte: slechts lichte wandelingen over vlak terrein.
Aantal deelnemers: tenminste 6 personen.
Accommodatie: Eenvoudige maar schone en “gemütliche” accommodatie op basis van halfpension. Kamers met douche en toilet.
Reisbegeleiding: Nederlandse reisleider
Weer: Doorgaans zonnig voorjaarsweer
Reisprogramma
dag 1: vertrek uit Utrecht en aankomst bij Pevestorf
dag 2: dagexcursie;
dag 3: bezoek aan gebied Grote trappen;
dag 4: dagexcursie;
dag 5: vertrek en onderweg vogelen en aankomst in Utrecht.
Blue Elephant - Tebinckslaan 14 - 9462 PV Gasselte - Telefoon: 0599 56 51 24 - Fax: 0599 56 45 44 - KVK: 04046067